Przejdź do treści

Wybory prezydium KDO na posiedzeniu inaugurującym obrady w Nowym Roku

Grafika, człowiek wchodzi po schodach na końcu których umieszczono zapaloną żarówkę

12 stycznia 2023 r. w Sali Malinowej Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17 w godzinach od 10.00 do 12.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania do spraw Osób z Niepełnosprawnościami.

Przedrukowujemy program spotkania:

  1. Wybory Przewodniczącego oraz Prezydium KDO
  2. Wolne wnioski i głosy

Z uwagi na zaplanowane wybory prezydium KDO, przedstawiciele NGO proszeni są o jak najliczniejszy udział w posiedzeniu Komisji, ze względu na konieczność uzyskania kworum.

Uwaga!!!! Wymagane jest potwierdzenie obecności drogą mailową.

Należy wysłać zgłoszenie na adres: malgorzata_stecka@um.poznan.pl , minimum na 3 dni przed terminem wydarzenia, ze względu na konieczność uzyskania karty wstępu do budynku urzędu.

Dodaj komentarz