Wyniki bardzo ważnych konsultacji społecznych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opublikował na swojej stronie internetowej wyniki konsultacji społecznych odnoszących się do projektu „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”.

Projekt „Zasad” został udostępniony na stronie internetowej  Funduszu w dniu 13 czerwca 2022 roku. Zaproponowano w nim:

– uproszczenie składania i realizacji projektów wieloletnich;

– uproszczenie sposobu przekazywania środków oraz rozliczania dofinansowań;

– doprecyzowanie zapisów budzących wątpliwości interpretacyjne i realizacyjne;

– zwiększenie przyjazności i czytelności dokumentacji konkursowej.

21 czerwca 2022 roku przeprowadzono spotkanie konsultacyjne w Biurze Funduszu  z udziałem przedstawicieli NGO, na którym zaprezentowano zmiany w dokumentacji konkursowej. Odbyła się także dyskusja, w trakcie której doszło do wymiany poglądów i opinii. Przedstawiciele Departamentu do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi udzielali wskazówek i odpowiedzi na zadane im pytania.

W trakcie konsultacji 20 organizacji społecznych zgłosiło 68 uwag i rekomendacji. Każda z nich została poddana przez pracowników Funduszu szczegółowej analizie. Do każdej z uwag Fundusz przedstawił swoje stanowisko, które jest znajduje się w zestawieniu uwag z konsultacji społecznych projektu „Zasad wspierania realizacji zadań”.

Z wynikami konsultacji można zapoznać się tutaj.

Dodaj komentarz