Przejdź do treści

Zaproszenie na Dziewiąte Posiedzenie Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Kolejne, dziewiąte z kolei posiedzenie Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji będzie miało miejsce w poniedziałek, dnia  29 maja 2023 roku. Początek zaplanowano na godzinę 13:30.

Posiedzenie rozpocznie się nad głosowaniem dotyczącym przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia, które odbyło się w dniu 17 kwietnia 2023 roku. Głosować mogą tylko członkowie Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W następnych, przewidzianych programem punktach obrad mogą aktywnie uczestniczyć zarówno członkowie Rady, jak i członkowie poznańskich organizacji społecznych, którzy wezmą udział w spotkaniu jako goście.  Merytoryczna część spotkania rozpocznie się dyskusją poświęconą  Funduszowi Wkładów Własnych. Fundusz ten jest pewnego rodzaju „dźwignią zamachową” , która służy do tego, żeby organizacje pozarządowe łatwiej mogły realizować w stolicy Wielkopolski różne projekty na rzecz jej mieszkanek i mieszkańców oraz samego miasta. W kolejnym punkcie obrad przewidziano rozmowę dotyczącą poznańskich Centrów Inicjatyw Lokalnych (CIL). W trakcie posiedzenia  przedstawione zostaną uczestnikom formy działalności tego rodzaju Centrów oraz odbędzie się dyskusja poświęcona ich funkcjonowaniu. Przypomnijmy, że Centrum Inicjatyw Lokalnych zostały uruchomione w Poznaniu w ramach programu stworzonego przez Gabinet Prezydenta Miasta Poznania w roku 2016. Przedsięwzięcie jest realizowane w formie otwartych konkursów ofert.  Ich podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 24 kwietnia 2016 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program, dzięki któremy w stolicy Wielkpolski funkcjonują Centra Inicjatyw Lokalnych polega na współpracy pomiędzy samorządem, a organizacjami trzeciego sektora. Projekt powstał z potrzeby rozwoju społeczności lokalnych oraz promowania aktywności społecznej obywateli będących mieszkankami i mieszkańcami Miasta Poznania. Program, w ramach którego działają wspomniane Centra zakłada poprawę warunków do rozwoju wspólnot lokalnych. Jest to rozumiane jako proces upodmiotowienia ludzi, w którym zmiana rzeczywistości następuje poprzez ich aktywności i zdolności do przekształcania środowiska własnymi siłami.

Program ten łączy dwie metody aktywizowania wspólnot lokalnych: regranting i organizowanie społeczności lokalnej. Z tego powodu w ramach Programu CIL powstały dwa typy centrów:

  • Sąsiedzkie Centra Inicjatyw Lokalnych. Są to centra obejmujące swoim działaniem konkretny obszar terytorialny zawierający się w maksymalnie jednej jednostce pomocniczej miasta. Najczęściej są to Rady Osiedli,
  • Regrantingowe Centra Inicjatyw Lokalnych. Są to centra obejmujące działaniami całe Miasto Poznań. .

W kolejnym punkcie posiedzenia omówione zostaną kwestie związane z funkcjonowaniem systemu opieki w ramach istniejących w Poznaniu Domów Pomocy Społecznej. Jest to ważne i niezwykle istotne zagadnienie, związane z udzielaniem pomocy niesamodzielnym mieszkankom i mieszkańcom stolicy Wielkopolski, ze względu na ich wiek lub poziom sprawności.  Spotkanie zakończą wolne głosy i wnioski.

Uwaga! Posiedzenie odbędzie się online. Osoby chcące uczestniczyć w wydarzeniu, po to aby otrzymać link umożliwiający partycypację w wydarzeniu, proszone są o wysłanie wiadomości  e-mail na adres poczty elektronicznej: prdpp@um.poznan.pl.

Dodaj komentarz