Zgłoś swoją NGO do udziału w pracach Forum Dialogu

logo państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje społeczne, w statucie których widnieje zapis o działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami do udziału w pracach „Forum Dialogu” dotyczącego współpracy Funduszu z NGO w zakresie udzielania wsparcia osobom o ograniczonej sprawności.

Podstawowym zadaniem „Forum Dialogu” jest rozwijanie zasad i form współpracy Funduszu z organizacjami społecznymi. Podczas obrad prowadzona będzie dyskusja i wymiana poglądów na temat wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Spotkania będą również okazją dla przedstawicieli NGO do wymiany doświadczeń oraz upowszechniania dobrych praktyk. W trakcie posiedzeń „Forum” konsultowanie będą kluczowe propozycje i dokumenty z obszaru współpracy Funduszu z NGO. Pozwoli to na wypracowywanie skutecznych i efektywnych mechanizmów i działań służących poprawie sytuacji osób o ograniczonej sprawności zarówno w życiu społecznym, jak i zawodowym.

Więcej informacji o „Forum Dialogu” oraz sposobie zgłaszania kandydatów na jego członków tutaj.

Dodaj komentarz