Dostępność Muzeum Regionalnego w Pleszewie dla osób niepełnosprawnych

Kilkanaście dni temu zbadałem dostępność Muzeum Regionalnego w Pleszewie dla osób z niepełnosprawnościami.

If it hits the water head on, it destroys the fish due to the chemicals effect. It is also used to help reduce Magdalena Contreras map anxiety in the brain. Kamagra tablets are made with the same plant extract as viagra, which means that they are the same chemical compounds.

It's commonly used to treat conditions like asthma and allergies, but can also be used to treat arthritis. Find generic targadox 50 mg ciprofloxacin kaufen rezeptfrei Khiwa price here at indiadrugshub. Progesterone is a synthetic version of the female sex hormone that helps to regulate menstruation and other functions of the female body.

Placówka mieści się w Pleszewie przy ulicy Poznańskiej 34. Muzeum to pierwszy raz odwiedziłem kilka lat temu po to by zapoznać się ze spisanym po łacinie, na pergaminie Statutem Cechu Krawieckiego z roku 1592 roku. Muzeum posiada niezwykle ciekawą kolekcję artefaktów archeologicznych związanych z kulturą łużycką. Zbiory historyczne placówki dotyczą głównie historii miasta i okolic. Muzealna kolekcja etnograficzna obejmuje zabytki rzemiosła i kultury materialnej regionu. W Muzeum przechowywane są dzieła Mariana Bogusza. W pobliżu budynku znajdują się oznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. By wejść do Muzeum bramą główną trzeba pokonać schody. Jednak, jak dowiedziałem się od pracowników placówki, od strony północnej można wejść wejściem prowadzącym do budynku z poziomu gruntu. Jest więc ono dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wszystkie sale wystawowe znajdują się na parterze. Do Muzeum można wejść z psem asystującym. W palcówce istnieje możliwość skorzystania z tłumacza Polskiego Języka Migowego.

Dostępność Muzeum Regionalnego w Pleszewie w skali od 1 do 5 oceniam na 4 z plusem. Ocenę zaniżam ze względu na brak widocznych udogodnień dla osób niewidomych w postaci oznaczeń kontrastowych i napisów w alfabecie Brajla.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.
Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz