Dostępność Muzeum Regionalnego w Pleszewie dla osób niepełnosprawnych

Kilkanaście dni temu zbadałem dostępność Muzeum Regionalnego w Pleszewie dla osób z niepełnosprawnościami.

Placówka mieści się w Pleszewie przy ulicy Poznańskiej 34. Muzeum to pierwszy raz odwiedziłem kilka lat temu po to by zapoznać się ze spisanym po łacinie, na pergaminie Statutem Cechu Krawieckiego z roku 1592 roku. Muzeum posiada niezwykle ciekawą kolekcję artefaktów archeologicznych związanych z kulturą łużycką. Zbiory historyczne placówki dotyczą głównie historii miasta i okolic. Muzealna kolekcja etnograficzna obejmuje zabytki rzemiosła i kultury materialnej regionu. W Muzeum przechowywane są dzieła Mariana Bogusza. W pobliżu budynku znajdują się oznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. By wejść do Muzeum bramą główną trzeba pokonać schody. Jednak, jak dowiedziałem się od pracowników placówki, od strony północnej można wejść wejściem prowadzącym do budynku z poziomu gruntu. Jest więc ono dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wszystkie sale wystawowe znajdują się na parterze. Do Muzeum można wejść z psem asystującym. W palcówce istnieje możliwość skorzystania z tłumacza Polskiego Języka Migowego.

Dostępność Muzeum Regionalnego w Pleszewie w skali od 1 do 5 oceniam na 4 z plusem. Ocenę zaniżam ze względu na brak widocznych udogodnień dla osób niewidomych w postaci oznaczeń kontrastowych i napisów w alfabecie Brajla.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.
Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz