Przejdź do treści

Język Migowy w zasięgu ręki dzięki wsparciu PFRON

Grafika, Znak Języka Migowego

Porozumiewanie się za pomocą słów jest, wydawałoby by się najbardziej naturalnym sposobem komunikacji.

Są jednak osoby, które mają problem ze słuchem, wówczas rozmowa staje się wyzwaniem lub jest wręcz niemożliwa.

W takich sytuacjach rozwiązaniem staje się język migowy. Nauka gestów zastępujących słowa, wspiera osoby niesłyszące w aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oferuje naukę języka migowego i dofinansowuje koszty szkolenia osób doświadczających barier w codziennej komunikacji, bliskich oraz ludzi mających stały kontakt z niesłyszącymi. Od kwietnia 2023 r. uzyskanie wsparcia i dopłat będzie możliwe w pełni online za pomocą nowego systemu iPFRON+.

Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania będą znajdować się w Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dofinansowanie-do-szkolenia-jezyka-migowego-i-innych-srodkow-komunikowania-sie oraz w serwisie iPFRON+: https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/ po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw nowego rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 2023 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia języka polskiego, polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika, co powinno nastąpić najpóźniej do dnia 21 marca 2023 r – czytamy na stronie www.niepelnosprawni.pl.

Do złożenia wniosku za pomocą Internetu konieczne będzie posiadanie Profilu Zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego.

Instrukcja założenia Profilu Zaufanego dostępna jest w Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.

Zainteresowani tematem, którzy chcą złożyć wniosek, mogą już dziś stworzyć konto w systemie iPFRON+ pod adresem https://ipfronplus.pfron.org.pl/.

Rejestracja nowego użytkownika następuje po wybraniu w menu przycisku „dodaj nowy wniosek” lub „zaloguj przez login.gov.pl”. Na dalszym etapie użytkownik zostaje poproszony o uwierzytelnienie za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP i dokonuje rejestracji w systemie. Cała procedura zajmuje tylko parę minut.

Dodaj komentarz