Przejdź do treści

NeuroShow 2023, czyli neuroróżnorodność na pierwszym planie

Otworzono właśnie rejestrację na pierwszą w Polsce międzynarodową konferencję traktującą o neuroróżnorodności.

W jednym miejscu 18 listopada w Warszawie spotkać się mają najlepsi światowi i polscy eksperci w dziedzinie autyzmu, ADHD, dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii oraz innych przypadłości.

Szacuje się, że nawet do 20 proc. ludzi w skali globu ma umysły, które nie są typowe. Pokazują to między innymi badania firmy Deloitte. Osoby te zasługują na to, by społeczeństwo zwróciło uwagę na ich potrzeby i wymagania. Doceniło ich mocne strony jako członków rodzin, uczniów czy pracowników.

Konferencja dedykowana jest psychologom, nauczycielom, lekarzom, terapeutom i innym specjalistom, którzy na co dzień diagnozują, wspierają i edukują osoby neuroróżnorodne oraz do szeroko pojętej społeczności neuroatypowej.

W gronie mówców znaleźli się między innymi:

  • Elizabeth Pellicano z University College London na Wydziale Psychologii Klinicznej, Edukacyjnej i Zdrowia;
  • Sven Bölte, psychiatra z Karolinska Institute;
  • Lotta Borg Skoglund, psychiatra z Karolinska Institute;
  • dr Agata Nowak, logopeda, pedagog, terapeuta integracji sensorycznej i psychomotoryki, wykładowczyni Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz członkini Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI;

I osoby neuroróżnorodne, które podzielą się swoimi doświadczeniami z codziennego funkcjonowania z pięknym atypowym umysłem.

Celem Międzynarodowej Konferencji NeuroShow 2023 jest rozwój w naszym kraju szerokiej dyskusji na temat neuroróżnorodności; zapoznanie środowiska z najskuteczniejszymi światowymi praktykami; poznanie najnowszej wiedzy naukowej, a także zgłębienie wypływu neuroróżnoroności nażycie.

W trakcie Konferencji poruszone zostaną tematy obejmujące:

  • zdrowie: wyzwania związane z diagnozą, leczeniem oraz wsparciem osób neuroróżnorodnych;
  • edukację: najlepsze sposoby wsparcia uczniów neurróżnorodnych;
  • rynek pracy: korzyści z dostrzeżenia i wykorzystania talentów oraz potencjału neuroatypowego pracownika.

– Osoby neuroróżnorodne są wartościowymi obywatelami, którzy wnoszą w każde miejsce wiele kreatywności, zdolności analitycznych i zaangażowania. Czas to dostrzec! – komentuje na łamach www.niepelnosprawni.pl Tomasz Michałowicz, prezes Fundacji JiM.

NeuroShow 2023 odbędzie się 18 listopada w Warszawie oraz on-line. Rejestracja i więcej informacji na stronie: www.neuroshow.org.

Misją Fundacji JiM, która odpowiada za organizację eventu jest tworzenie lepszego świata dla osób autystycznych i neuroróżnorodnych.

Fundacja ma ponad 30 tys. członków na każdym polu neuroróżnorodnosci. Organizuje kampanie społeczne takie jak „Spektrum kobiet”, które mają sprawić, że społeczeństwo będzie wykazywać dla nich więcej empatii. Prowadzi również przedszkola, szkoły oraz kliniki diagnozy i terapii, takie jak właśnie otwierana Autentyczna Przestrzeń w Warszawie.

Każdego dnia pracujemy, by stworzyć świat, w którym każda osoba neuroróżnorodna będzie mogła zrealizować swój potencjał – twierdzą przedstawiciele organizacji pozarządowej.

Nic dodać, nic ująć. Świetna inicjatywa! Miejmy nadzieję, że konferencja będzie owocna i sprowokuje do społecznej dyskusji o neuroróżnorodności.

Dodaj komentarz