Znasz kogoś, kto „nie widzi przeszkód”? Zgłoś go do konkursu!

Ksiądz Jan Kaczkowski

Fundacja im. księdza Jana Kaczkowskiego ogłasza już drugą edycję konkursu „Okulary”. Hasłem przedsięwzięcia są nawiązujące do osoby Jana Kaczkowskiego słowa „nie widzę przeszkód”.

Nagroda ma za zadanie uhonorować niezwykłych ludzi oraz ich człowieczeństwo. Chodzi o osoby, które z odwagą i bezkompromisowo walczą o godność, równość i humanitarną, indywidualistyczną postawę wobec drugiego.

Jeżeli uważasz, że znasz kogoś, kto w twojej opinii kwalifikuje się do Nagrody „Okulary”księdza Kaczkowskiego i masz zamiar zgłosić jego kandydaturę, nie zwlekaj!

Przedstawiciele fundacji chcą w ten sposób docenić wrażliwość i empatię w podejściu do każdej nowo napotkanej osoby.

Szczególnie cenne dla organizacji noszącej imię Jana Kaczkowskiego są inicjatywy w obszarze wsparcia osób chorych onkologicznie i terminalnie, osób z niepełnosprawnościami, wykluczonych, dyskryminowanych i definiowanych jako mniejszość – informuje strona www.niepelnosprawni.pl.

Fundacja rozumie wsparcie jako działalność na rzecz:

  • podniesienia jakości życia ludzi chorych (rozwój, przemiana);
  • podniesienia jakości opieki nad ludźmi chorymi, w szczególności w zakresie wspierającej komunikacji lekarz – pacjent;
  • idei medycyny paliatywnej;
  • wyrównywania szans ludzi z różnych powodów wykluczonych;
  • edukacji i promowania idei personalistycznego podejścia do drugiego człowieka;
  • promowania idei wolontariatu jako elementu rozwoju osobistego człowieka;
  • docenienia za niesienie pomocy ludziom słabym, dyskryminowanym czy z różnych powodów bezbronnym.

Do konkursu należy zgłaszać każdą osobę, która ukończyła 18 lat. Można także proponować kandydatury instytucji, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i firm działających zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

Chodzi o to, by zwrócić oczy innych na wyjątkowe metody radzenia sobie z wymagającą rzeczywistością. Sposoby takie, mogą być dobrym przykładem postępowania dla reszty społeczeństwa.

Zasady konkursowe:

  • Każdy zgłaszający może zaproponować dowolną liczbę kandydatów, przy czym każde zgłoszenie musi zostać nadesłane osobno, z zachowaniem postanowień Regulaminu Nagrody.
  • W celu zgłoszenia kandydatury wystarczy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy Szczegółowy opis i kryteria wyboru znajdują się w treści Regulaminu Nagrody.
  • Kapituła Nagrody, głosując nad wyborem Finalistów stawia sobie za cel zachowanie obiektywizmu i najwyższych standardów oceny kandydatów.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.

Dodaj komentarz