Przejdź do treści

Rehabilitacja 25 plus – ankieta ewaluacyjna

Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych zachęca adresatów i beneficjentów ostatecznych programu „Rehabilitacja 25 plus” do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej.

Wyniki badania ankietowego zostaną wzięte pod uwagę na etapie formułowania wniosków z realizacji programu. Będą również odgrywać ważną rolę w procesie planowania jego ewentualnej kontynuacji. Z tego powodu Funduszowi zależy na tym zebrać opinię od jak największej liczby osób, reprezentujących zarówno uczestników (beneficjentów ostatecznych), jak i adresatów programu (podmiotów realizujących projekty).

Ankieta dla adresatów (podmiotów realizujących projekty): https://forms.office.com/e/96ii1RyF0x

Ankieta dla członków rodzin i opiekunów beneficjentów ostatecznych: https://forms.office.com/e/FGjh8cU2Qq.

Badanie ankietowe zakończy się w dniu 19 marca 2023 r.

Dodaj komentarz