Przejdź do treści

Rozstrzygnięcie Konkursu na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową

Kilka dni temu odbyła się Gala Finałowa Konkursu Oddziału Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową.

W przedsięwzięciu uczestniczyło 150 osób. Gala Finałowa Konkursu odbyła się na Scenie Wspólnej w Poznaniu. Podczas wydarzenia publiczność obejrzała spektakl „Pastorałki” w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 83 „Łejery” imienia Emilii Waśniowskiej w Poznaniu. Główną ideą Konkursu jest dążenie do popularyzacji aktywności artystycznej osób o ograniczonej sprawności poprzez skłonienie ich do powrotu do tradycji wykonywania kartek bożonarodzeniowych oraz danie im możliwości wypromowania swoich dokonań twórczych. Prace zgłoszone do konkursu w 2022 roku wykonano w 54 placówkach: Warsztatach Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domach Samopomocy oraz Domach Pomocy Społecznej. Każda z prac jest wyjątkowa.

Pierwsze miejsce w Konkursie przypadło Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Grodzisku Wielkopolskim, drugie zdobył Warsztat Terapii Zajęciowej w Paprotni, natomiast trzecie zajął Warsztat Terapii Zajęciowej w Turku.  Ponadto wyróżnienia otrzymało 6 placówek: Środowiskowy Dom Samopomocy w Koninie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Gołańczy, Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji Mielnica w Mielnicy Dużej, Zespół Dziennych Domów Pomocy Filia nr 5 „Klub Winogrady” w Poznaniu, Warsztat Terapii Zajęciowej we Wrześni oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szamotułach prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Szamotułach.

Dodaj komentarz