Przejdź do treści

Odznaka Honorowa RPO dla Jana Arczewskiego

Niedawno odszedł od nas Jan Arczewski – działacz społeczny, psycholog, inicjator i prowadzący pierwszego w Polsce Telefonu Zaufania dla Osób Niepełnosprawnych.

Pan Jan został wczoraj, 6 września pośmiertnie wyróżniony Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”.

Odznakę „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” przyznajemy zdecydowanie za późno. Przyznajemy ją człowiekowi, którego już nie ma z nami, a który odznakę tę powinien otrzymać dużo wcześniej. Dzieło, które nam zostawił, powinno pozostać w pamięci i być doceniane oraz posiadać swoich kontynuatorów. Ma ono posłużyć za wzór i przykład. To właśnie takie postawy stanowią o naszym człowieczeństwie, są też źródłem naszego przekonania, że godność i prawa człowieka można i należy chronić skutecznie – mówił o laureacie Rzecznik Praw Obywatelskich – Marcin Wiącek.

Jan uważał, że miłość do człowieka jest absolutnym priorytetem. Czas, rozmowa, szczere zainteresowanie i szacunek są najdroższymi darami, jakie możemy dać drugiemu człowiekowi, nie oczekując nic w zamian. Służyć drugiemu człowiekowi to żyćto było jego motto – mówiła w laudacji Alicja Jankiewicz, Prezeska Honorowa Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

Uroczystość przyznania odznaki miała miejsce w 11. rocznicę ratyfikacji Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób z niepełnosprawnościami.

Dodaj komentarz