Przejdź do treści

Dyskusje na temat migrantów i uchodźców

Plakat – napisy pokój braterstwo równość solidarność i ręka pokazująca znak pokoju obok której znajduje się logo federacji wrk zop na tle ukraińskiej flagi

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych wraz z Polskim Forum Migracyjnym i grupą działaczy organizacji pozarządowych zapraszają na spotkania FORUM WYMIANY MYŚLI I IDEI W OBSZARZE MIGRACJI.

Jest to cykl czterech spotkań, na których poruszone zostaną najważniejsze kwestie dotyczące migracji. Wydarzenia odbędą się w formule online. Główną Ideą Forum jest wymiana doświadczeń dotyczących migrantów i uchodźców, w związku z wyzwaniami systemowymi przed którymi stoi polska polityka społeczna. Spotkania będą dotyczyły problematyki związanej z obecnością przybyszów z obcych krajów na rynku pracy, w edukacji, ich mieszkalnictwa oraz integracji i adaptacji milionów osób szukających schronienia w Polsce.

Przedrukowujemy program spotkań:

– Poniedziałek: 5.12.2022, g. 14:00: wsparcie dla rodzin i dzieci migrantów.

  • funkcjonowanie rodzin (zerwane więzi, łączenie rodzin, przemoc, przemoc finansowa, żebractwo);
  • sytuacja dzieci (pomoc w sprawach opiekuńczo wychowawczych – dostęp opieki dziennej/klubów malucha/żłobków oraz przedszkoli,
  • dzieci w systemie edukacji formalnej i poza formalnej, piecza zastępcza, opiekunowie tymczasowi, porzucone dzieci).

– Środa: 7.12.2022, g. 11:00: spotkanie z Panią Minister Agnieszką Ścigaj.

– Piątek: 9.12.2022, g. 10:30: aktywizacja zawodowa jako element integracji i adaptacji migrantów do życia w nowym kraju.

  • Reintegracja i aktywizacja zawodowa migrantów (centra integracji społecznej, kształcenie zawodowe, potwierdzanie kwalifikacji);
  • Pośrednictwo pracy (publiczne i społeczne instytucje rynku pracy;
  • Przedsiębiorczość społeczna sposobem na aktywizację zawodową migrantów;
  • Migranci na otwartym rynku pracy (zatrudnienie legalne i nielegalne, prekaryzacja rynku pracy, praca tymczasowa, doświadczenia pracodawców i pośredników w zatrudnieniu).

By wziąć udział w spotkaniach należy się zarejestrować pisząc e-mail na adres: migracje@wrk.org.pl.

Więcej informacji: https://wrk.org.pl/forum-wymiany-mysli-i-idei-w-obszarze-migracji-zapraszamy-na-spotkania/

Dodaj komentarz