Przejdź do treści

Trzydzieści sześć milionów złotych na działania NGO wspierających OZN w Wielkopolsce

logo państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu zlecania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami współpracuje  z roku na rok z coraz większą liczbą wielkopolskich organizacji trzeciego sektora.

W naszym regionie, przy wsparciu Funduszu działania na rzecz osób o ograniczonej sprawności realizuje 41 organizacji społecznych. W Oddziale Wielkopolskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację 66 projektów, tylko i wyłącznie w roku bieżącym, przyznane zostało dofinansowanie w łącznej wysokości 36 311 173,67 zł.

Projekty prowadzone przez wielkopolskie organizacje pozarządowe obejmują następujące kierunki pomocy:

  • Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy:

organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy (4 projekty).

  • Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych:

-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w placówce (28 projektów);

-prowadzenie rehabilitacji poza placówką (3 projekty na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć usprawniających i wspierających oraz 7 projektów na świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej);

-prowadzenie treningów sportowych (4 projekty);

-utrzymanie psów asystujących projekt (1 projekt).

  • Wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia:

-organizacja imprez sportowych, kulturalnych, turystycznych i rekreacyjnych wspierających aktywność osób niepełnosprawnych (10 projektów).

  • Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji:

-opracowanie oraz dystrybucja publikacji dla osób z niepełnosprawnością, w tym także w formie elektronicznej (4 projekty).

  • Poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych:

-szkolenia i warsztaty dla otoczenia osób niepełnosprawnych (4 projekty);

-zakup, szkolenia i utrzymanie psów asystujących w trakcie szkolenia (1 projekt).

Współpraca Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób o ograniczonej sprawności i ich środowiska to bardzo istotny element życia społecznego. Wypada cieszyć się z tego, że zwłaszcza za rządów Zjednoczonej Prawicy działania podejmowane przez Fundusz i organizacje społeczne ulegają systematycznemu pogłębieniu. Na działania przeznaczane jest znacznie więcej środków niż w czasach poprzedniego obozu rządzącego.

1 komentarz do “Trzydzieści sześć milionów złotych na działania NGO wspierających OZN w Wielkopolsce”

Dodaj komentarz