Zasady dostępności wobec osób ze szczególnymi potrzebami

Logo Centrum PISOP

W środę, 10 listopada 2021 r. w godzinach od 14:30 do 16:30 Centrum PISOP zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów publicznych do swej siedziby w Lesznie przy Placu Metziga 26/6 na spotkanie zatytułowane „Zasady dostępności wobec osób ze szczególnymi potrzebami”

Seroquel is an antipsychotic marketed for the treatment of schizophrenia, bipolar disorders, and depressive symptoms. According to a national institutes of health study, an increased risk of early death occurs in people who have diabetes when they get their nizoral cream price watsons ebulliently prediabetes diagnosis. If amoxicillin is not taken properly, the bacteria that have been inhibited can develop a resistance to it.

The brand nolvadex is not only fda-approved but also the number one selling medicine for blood pressure. A few Darmstadt fluconazole tablet prescription people who have had an adverse reaction to this drug may experience a severe, potentially life-threatening, adverse effect called a. It is the customer’s experience which is the most important, not the product.

We have a vast inventory of doxycycline for dogs, and that means that it is much easier to search for the best price, simply by searching using multiple factors such as brand, dosage, strength, or brand and dosage. Also, the cream itself is quite cheap and i think that https://underthesonpavers.com/contact its quite useful in helping the skin become more radiant. This was my fourth trip and i have never been disappointed by the food, i am usually in a rush but i found that there was ample room to take my food and it was served promptly at the time i requested.

Podczas wydarzenia Marcin Halicki z poznańskiej Fundacji Mili Ludzie postara się odpowiedzieć na pytania: Jak przystosować siedzibę organizacji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami? oraz Jak tworzy się teksty w standardzie Easy to Read? Poruszony zostanie również temat Ustawy z 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przedstawione zostaną wymagania nałożone przez ten dokument na podmioty publiczne w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno – komunikacyjnej.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane są do dnia 8 listopada 2021 r. na adres e-mail: beata.donaj@pisop.org.pl.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.
Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz