Zasady dostępności wobec osób ze szczególnymi potrzebami

Logo Centrum PISOP

W środę, 10 listopada 2021 r. w godzinach od 14:30 do 16:30 Centrum PISOP zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów publicznych do swej siedziby w Lesznie przy Placu Metziga 26/6 na spotkanie zatytułowane „Zasady dostępności wobec osób ze szczególnymi potrzebami”

Podczas wydarzenia Marcin Halicki z poznańskiej Fundacji Mili Ludzie postara się odpowiedzieć na pytania: Jak przystosować siedzibę organizacji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami? oraz Jak tworzy się teksty w standardzie Easy to Read? Poruszony zostanie również temat Ustawy z 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przedstawione zostaną wymagania nałożone przez ten dokument na podmioty publiczne w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno – komunikacyjnej.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane są do dnia 8 listopada 2021 r. na adres e-mail: beata.donaj@pisop.org.pl.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.
Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz